Nieuws

5-jarig bestaan verpleegkundig specialist vaatchirurgie

Momenteel zijn er vier verpleegkundig specialisten werkzaam op de vasculaire preventie polikliniek en de vaatchirurgie.

Werkzaamheden vaatchirurgie
Op de vaatchirurgische polikliniek werken we aan de verbetering van de zorg aan de vaatchirurgische patiënt. Dit doen we door gestructureerde intake, planning, begeleiding en coördinatie van deze zorg aan patiënten met perifeer vaatlijden en aneurysmata gedurende het gehele zorgtraject binnen het ziekenhuis. Naast deze werkzaamheden worden er verbeterprojecten geïnitieerd met als doel de zorg aan de vaatchirurgische patiënt te optimaliseren.

Voorbeelden van actuele projecten, geïnitieerd vanuit de vaatchirurgische polikliniek   zijn:

  • begeleiding bekkenspataderproject. (hiervoor bestaat landelijke belangstelling);
  • begeleiding van patiënten met trombose in het bekken die voor trombolyse gaan (CAVA trial);
  • opzet en uitvoering van een regionaal onderzoek naar verwijde buikslagader bij 65- jarige mannen in Zuidoost Friesland in samenwerking met De Friesland Zorgverzekeraar, wat uniek is voor Nederland;
  • begeleiding middelbare schoolprojecten.

De betrokkenheid van de verpleegkundig specialist op chirurgische vaatpolikliniek, de vasculaire preventiepolikliniek en op de afdelingen is een concept dat in Nederland nog weinig wordt toegepast. Deze multidisciplinaire benadering van de patiënt, met daarbij een centrale rol voor de verpleegkundig specialist, heeft de zorg rondom de vaatpatiënt op een hoog peil gebracht. Zeer positieve reacties van patiënten en professionele zorgverleners bevestigen dit.

Foto, vlnr: Hanneke van der Velde, Swopkje de Jong, Judith Mans en Akkie Groen.

 

OPNIEUW VAATKEURMERK

Ziekenhuis Nij Smellinghe heeft van de Hart&Vaatgroep het Vaatkeurmerk 2016 gekregen. Ziekenhuizen die dit keurmerk krijgen, voldoen aan de kwaliteitscriteria van de patiëntenorganisatie en alle betrokken wetenschappelijke verenigingen, zoals het door de overheid bepaald is.

Het Vaatkeurmerk 2016 geeft een nog gedetailleerder beeld van de kwaliteit van de arteriële vaatzorg dan voorheen. Vanaf deze week kunnen patiënten en verwijzers op www.hartenvaatgroep.nl/kiesuwvaatzorg zien welke ziekenhuizen het Vaatkeurmerk 2016 hebben ontvangen.

Dat het Drachtster ziekenhuis het Vaatkeurmerk heeft ontvangen, betekent dat patiënten er terechtkunnen voor goede vaatzorg die aan alle eisen voldoet.

Voldoen aan criteria
Om in aanmerking te komen voor het Vaatkeurmerk heeft Nij Smellinghe aan een aantal criteria voldaan. De Hart&Vaatgroep heeft deze criteria opgesteld in nauwe samenwerking met de beroepsgroepen: vaatchirurgen, interventieradiologen, vasculair internisten en vaatverpleegkundigen. De Hart&Vaatgroep gebruikte de officiële data die Nij Smellinghe heeft aangeleverd aan het transparantieportaal van het Zorginstituut NL.

De nieuwe criteria
Eén van de nieuwe criteria is dat een ziekenhuis moet voldoen aan de normen die in de indicatorensets voor de behandeling van aneurysma en halsslagader staan. Deze indicatorensets zijn door alle partijen in het zorgveld, beroepsorganisaties, patiëntenorganisaties en ziekenhuizen gezamenlijk opgesteld. Verder zien patiënten of een ziekenhuis de spoedvaatchirurgie goed geregeld heeft: een Vaatkeurmerk-ziekenhuis heeft dag en nacht en dus ook in de weekenden een vaatchirurg en een interventieradioloog klaar staan voor acute vaatzorg.

Vaatzorg in Nij Smellinghe
Naast het Vaatkeurmerk, biedt Nij Smellinghe meer bijzonderheden op vaatgebied. Patiënten die op internet zoeken naar de behandeling van bekkenspataders, komen op de website van Nij Smellinghe terecht. Bovendien wordt, in samenwerking met het Europees Veneus Centrum in Maastricht, gewerkt aan de behandeling van diepe veneuze trombose in de CAVA Trial. Tot slot heeft Nij Smellinghe het enige landelijke Expertisecentrum voor Lymfovasculaire aandoeningen, in samenwerking met de dermatologen

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.